Welkom

Hartelijk welkom op de website van Kunstgebit Zorgcentrum

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Vrijblijvend advies
  • Gebitsprothese, ook op implantaten
  • Frame of plaatje
  • Controle van uw huidige gebitsprothese
  • Aanpassingen en reparaties
  • Pijnklachten

Openingstijden
Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij geopend van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.

Bereikbaarheid
De tandprothetische praktijk is telefonisch bereikbaar onder de volgende telefoonnummers:
Horst              077-3988845
Veghel            0413-820270
Uden              0413-820393
Tijdens werktijd wordt u geholpen door de assistente. Buiten werktijd en in het weekend zal de telefoon doorgeschakeld worden naar een extern telefoonnummer. Wanneer wij uw oproep niet kunnen beantwoorden, wordt u doorgeschakeld naar het antwoordapparaat.

Spoed
In geval van spoed, neem direct contact met ons op. Dit kan op het telefoonnummer 06-43730130.

Uw afspraak
Wij behandelen uitsluitend op afspraak (uitgezonderd spoedgevallen). Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

Medische gegevens
Het is zeer belangrijk om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Hiervoor hebben wij een medische vragenlijst opgesteld.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of besproken zonder overleg met de tandprotheticus en de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.
Zie ook: https://www.kunstgebitzorgcentrum.nl/privacyverklaring/

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid middels een tevredenheidsenquête om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. In alle praktijken kunt u de formulieren voor de tevredenheidsenquête vinden in de wachtkamer. Het is ook mogelijk deze enquête anoniem in te vullen.

Betalingsvoorwaarden
Wij hebben contracten met (bijna) alle verzekeraars in Nederland. De betaling van behandelingen gaat via Fa-med. Het telefoonnummer hiervan is: 0900-0885 (€ 0,15 per minuut). Wij kunnen vooraf aan de behandeling een begroting voor u opstellen.

Beroepsorganisaties

       
Wij zijn aangesloten bij Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tevens zijn wij gecertificeerd conform de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen van Roozeboom.

Meningsverschil
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw behandelaar genoeg zijn. Zo niet, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij uw behandelaar en/of om een second opinion vragen binnen onze organisatie. Wanneer dit niet voor een oplossing zorgt, kunt u bij Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) om bemiddeling vragen.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.