Behandelplan

Afhankelijk van de behandelingen verschilt het aantal afspraken. De duur van de behandelingen bedraagt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Afspraken voor een nieuwe gebitsprothese

1e afspraak
Hier wordt een situatie afdruk genomen waarmee wij de situatie van uw kaak kunnen analyseren. Aan de hand van deze afdrukken maken wij individuele afdruklepels.

2e afspraak
Met behulp van de individuele afdruklepels wordt een definitieve afdruk genomen waarmee de pasvorm van uw prothese wordt bepaald. Aan de hand van dit gegeven worden er beet registratieplaten gemaakt.

3e afspraak
Met behulp van de beet registratieplaten zullen wij uw beet bepalen. In deze fase wordt de vorm en kleur van de tanden en kiezen samen met u bepaald en zullen wij de eventuele fouten van uw oude prothese corrigeren voor de nieuwe prothese.

4e afspraak
Er wordt gekeken naar de stand van de tanden en kiezen. U krijgt een beter beeld van hoe de prothese er uit komt te zien. Bij deze afspraak kunt u eventueel iemand meenemen die kan meebeslissen. Wanneer het gebit niet voldoet aan uw wensen, dan zal deze aangepast worden. Hiervoor wordt eventueel een aparte afspraak gemaakt. Als zowel de behandelaar als uzelf tevreden zijn, dan zal de pasprothese verwerkt worden tot een definitieve gebitsprothese.

5e afspraak
Hier wordt uw nieuwe prothese geplaatst. Er wordt gelet op mogelijke drukplekken en deze worden dan direct verwijderd. Na het plaatsen van uw prothese voelt uw mond meestal ‘vol’ aan. Dit komt omdat uw kaak even moet wennen aan uw nieuwe prothese. Het indragen van een nieuwe gebitsprothese zal 3 á 4 weken duren. U zult toelichting krijgen over het onderhouden en gebruiken van uw nieuwe gebitsprothese. Twee weken na het indragen van de nieuwe prothese wordt een vervolg afspraak gemaakt voor de nazorg.

6e afspraak
Dit is een nacontrole. Tijdens deze afspraak worden uw ervaringen met de nieuwe prothese geëvalueerd en wordt de prothese in zijn geheel gecontroleerd. Na deze afspraak wordt er een jaarlijkse controle ingepland. Tevens is er de mogelijkheid om onze tevredenheidsenquête in te vullen (dit mag ook anoniem).