Implantaten

Wanneer u het advies krijgt voor implantaten, zal er een aanvraag naar uw verzekering worden gestuurd. Als uw verzekeraar uw aanvraag heeft goedgekeurd, komt u in aanmerking voor het plaatsen van implantaten. Dit zal gedaan worden door een implantoloog of kaakchirurg.

Het nieuwe kunstgebit zal vast ‘klikken’ op de implantaten, waardoor deze niet meer los in de mond ligt.


Voorbeelden van implantaat gedragen protheses

Implantaatprothese met drukknoppen

Implantaatprothese met barconstructie

Hoe verloopt de ingreep?
Voor het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep nodig. De duur van zo’n ingreep bedraagt voor 2 implantaten ongeveer 30 tot 45 minuten. Er wordt allereerst een klein sneetje  gemaakt, zodat het slijmvlies van de onderliggende kaak losgemaakt kan worden. Zo komt het bot vrij te liggen. Vervolgens wordt de plaats waar de implantaten moeten komen bepaald. Met een fijne boor (2 mm) wordt de positie en de lengte van het implantaat voorbereid. Daarna worden nog enkele boren gebruikt om het implantaatbed breder te maken. Als dit is gebeurt worden de implantaten geplaatst en vastgedraaid. Op elk implantaat komt tijdelijk een dekschroefje of inheelkapje te zitten. Ten slotte wordt het slijmvlies met een aantal hechtingen terug op zijn plaats gebracht. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt deze lossen na 2 tot 3 weken vanzelf op. Indien er toch hechtmateriaal gebruikt wordt welk niet oplost zullen de hechtingen na een dag of 10 worden verwijderd.

Vrijleggen van de implantaten.
Na 2 tot 3 maanden zijn de implantaten ingegroeid in de kaak. Als er tijdens de implantatie dekschroefjes op de implantaten zijn geplaatst dan moeten de implantaten nu zichtbaar worden gemaakt. Dit gebeurt door een klein sneetje te maken op de plek van de implantaten onder plaatselijke verdoving. Het dekschroefje wordt vervangen door een inheelkapje. Het tandvlees groeit tegen het kapje aan.

Indien tijdens de implantatie al inheelkapjes zijn geplaatst wordt er alleen een controle foto gemaakt en bij voldoende stabiliteit de eerste afdruk voor uw nieuwe gebitsprothese gemaakt. Uw prothese wordt indien nodig voorzien van een nieuw zacht laagje.

Nieuwe prothese
Na het vrijleggen of bij het maken van de controle foto wordt er een start gemaakt aan de nieuwe prothese op implantaten.

Dit zal in een aantal stappen gebeuren bij Kunstgebit Zorgcentrum Horst, Veghel of Uden.